Home  |  Infrastructure  |  Mission and Core Values  |  Contact Us  |  Careers @ V.A.  |  Newsletter & Downloads  |  Franchise Opportunities  |  Sitemap
Levels  |  Methodology  |  Faculty  |  Evaluation & Testing  |  Register Online  |  Testimonials
Read more about Dutch speaking countries
Nederlands   Dutch
A1 : ELEMENTAIRE CURSUS NEDERLANDS   A1. ELEMENTARY DUTCH COURSE
  Inleiding     Introduction
  Geschiedenis/Cultuur van Nederland en Belgie     History/Culture The Netherlands and Belgium
  Het alfabet     The alphabet
  Regelmatige werkwoorden     Regular verbs
  Mannelijk, vrouwelijk, onzijdig     Masculine, feminine, neutral
  Memorisatietechniek     Memorization technique
  Nationaliteit     Nationality
  Inleidend gesprek     Introductory conversation
  Spreken over mensen     Talking about people
  Het beroep     The profession
  Het meervoud     The plural
  De dagen, maanden, getallen     The days, months, numbers
  Schrijf uw resume     Write your resume
  Inleidend gesprek     Introductory conversation
  Begroetingen     Greetings
  Iemand voorstellen     Introducing somebody
  Voornaamwoorden     Pronouns
  Kleuren     Colours
  Uitgebreid gesprek     Extended conversation
  De artikels     The articles
  Het meervoud     The plural
  De ontkenning     The negation
  Inleidend gesprek     Introductory conversation
  De adjectieven     The adjectives
  Voedsel en dranken     Food and drinks
  Verschil tussen "kennen" en "weten"     Difference between “kennen” and “weten”
  Inleidend gesprek     Introductory conversation
  Geld, kopen, betalen     Money, to buy, to pay
  Brieven schrijven     Letter writing
  De actie werkwoorden - gaan - komen - doen     Hobbies
  Gesprek     Preferences
  Hobbies     Letter writing
  Voorkeuren     The action verbs – to go – to come – to do
  Brieven schrijven     Conversation
  Uitnodigen, aanvaarden, weigeren     Invite, accept, refuse
  De tijd van de dag     The time of the day
 
Translation & Interpretation Services
Language School
   English Language Programs
   Foreign Language Programs
-    English
-    German
-    French
-    Spanish
-    Italian
-    Portuguese
-    Dutch
-    Norwegian and Swedish
-    Russian
-    Chinese
-    Japanese
-    Korean
-    Kannada
-    Hindi
   Intercultural Sensitization Workshops
   Life Skills Programs
Language Testing and Recruitment
 
 
Copyright © 2010 Vidushi Academy. All Rights Reserved. Best viewed in Internet Explorer 1024x768 resolution